flag
eng
flag
ger
flag
rus
flag
jap
flag
bul

Курикулум вите

Тук съм изложил накратко информация относно полученото от мен образование. За работата ми може да научите от съответния линк в менюто по-горе. Освен това може да надникнете в някои от приложени PDF документе, като използвате връзките в дясно. Ако имате въпроси или коментари, може да се свържете с мен.

Начално и средно образование

Получих основното си образование до 4 клас в родната България, където въпреки недостатъците в други отношения, образованието беше на високо ниво, макар и засегнато от прекомерна пропаганда при по-възрастните ученици. Премествайки се в Германия през 1990 година, избегнах подобно политическо повлияване и продължих обучението си, което завърших през 2000 година. Междувременно имах шанс да прекарам известен период от време в Съединените американски щати, където получих „High School Diploma“ през 1998 година. След като отслужих едногодишна задължителна цивилна служба в Германия и преминах стажуване както и няколко временни длъжности, през 2002 година се насочих към висше образование.

Висше образование

Първият етап от университетското ми образование премина изцяло в Технически университет Дрезден, където учих политически науки под ръководството на проф. д-р Волфганг Исмайер и проф. д-р Вернер Патцелт, както и при други изтъкнати авторитети в областта. Сред моите първоначални интереси бяха връзката между религия и политика, както и водещата роля на Съединените щати в международ­ните отношения. Впо­следствие насочих вниманието си към политическия процес в конкретни райони (Северна Америка, Югоизточна Европа, Източна Азия, Европейски съюз) както и върху международната сигурност и енергийна политика.

Същевременно следвах комуникационни науки и бях значително повлиян от международно известния проф. д-р Волфганг Донсбах. Работата ми в тази област беше съсредоточена върху изследване на влиянието на медиите, общественото мнение и онлайн комуникация във всичките й аспекти. През 2008 година завърших образователна степен „Magister Artium“ (M.A.) с отличие, към която добавих сертификат по японски език (UNIcert I).

Вторият етап от научните ми усилия се състоя в Университета на Тюбинген, където участвах в следдипломен курс „Междукултурна компетентност за Япония“ и изследвах японски език, история, общество и политика. Като част от този курс и благодарение на щедрата финансова подкрепа от Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung аз имах възможност да посещавам един семестър Университета Дошиша в град Киото и да прекарам няколко месеца в град Токио. За да задълбоча потапянето си в японската култура, впоследствие издържах Japanese Language Proficiency Test (JLPT) ниво N4.

Специални умения

Освен превъзходните умения за аналитична и изследователска работа, които придобих в университета, притежавам и значителна „сръчност“ в областта на ИТ. Тя обхваща например практически познания по обработка на изображения и осъществяване на цялостни графични решения в Adobe Creative Suite, системна администрация под Windows, основни познания в LINUX, както и доказан опит с CMS, MediaWiki, уеб дизайн и, разбира се, MS Office.

Boris Marinov - Curriculum Vitae

Публикации

Макар да не са многобройни, се гордея с научните си и популярни публикации.

Дипломи

Tук може да изтеглите някои от моите училищни и университетски дипломи.

Сертификати

През годините съм натрупал сертификати в различни области на специализация.